วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แบบฟร์อมสมัครงาน
แบบฟร์อมสมัครงานชื่อ : นางสาวนิตยา แกสสูงเนิน
เพศ : หญิง น้ำหนัก 41กก. สูง 163ซม.
เกิดวันที่ 2 / เดือนธันวาคม / พ.ศ.2531/อายุ 20 ปี
สัญชาติ ไทย / เชื้อชาติ ไทย / ศาสนา พุทธ
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1-4605-00127-314
ออกให้ ณ เขต อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
วันที่ออกบัตร 4 มีนาคม 2547 วันหมดอายุ 1 ธันวาคม 2553
ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน : 39 หมู่ 12 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร : 082-8568829
ที่อยู่ปัจจุบัน : หอพัก
ชื่อบิดา นายวรชัย แกสสูงเนิน อายุ 41 ปี
อาชีพ -
โทร : 085-1510539
ชื่อมารดา นางวงเดือน แกสสูงเนิน อายุ 43 ปี
อาชีพ -
โทร : 083-1485852

ประวัติการศึกษา
มัธยมตอนต้น : โรงเรียนจมจังพลังราษฎร์
มัธยมตอนปลาย : โรงเรียนบัวขาว
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังศึกษา มหาสารคาม
ประวัติการทำงาน : -

ความสามารถพิเศษ
พิมพ์ดีดภาษาไทย : ได้
คอมพิวเตอร์โปรแกรม : Word Power Point
ขับรถยนต์ : ได้
ภาษาอังกฤษ : พอใช้
ร้องเพลง : ได้สามารถ donwlonw file และในรูปแบบ Word ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น